Gwiazdki zuchowe 

Zuchy realizują zadania gwiazdki na zbiórkach, w domu i w szkole. Drużynowy wraz z przybocznymi motywują i wspierają zucha w wykonywaniu zadań, nadzorują ich realizację, przy aktywnym wsparciu rodziców. Dla zapewnienia pełnego rozwoju stosowany jest system trzech gwiazdek: 

I gwiazdka - zuch ochoczy, 
II gwiazdka - zuch sprawny, 
III gwiazdka - zuch gospodarny.