Adres:

Wydział Zuchowy GK ZHP
Ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
pokój nr 131

Telefon:

(+48) 022 339 06 91

e-mail:

zuchy@zhp.pl