Skład Wydziału Zuchowego GK ZHP:

hm. Magdalena Karp – kierownik
hm. Agnieszka Olejniczak - członek wydziału
phm. Marika Jakubiak
- członek wydziału
pwd. Grzegorz Turbasa
- członek wydziału