Wydział Zuchowy GK ZHP

Wspieraniem zuchmistrzów zajmuje się Wydział Zuchowy GK ZHP. Do jego podstawowych zadań należy:
  • doskonalenie metodyki zuchowej i instrumentów metodycznych,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie poradników metodycznych,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie propozycji programowych dla gromad zuchowych,
  • organizowanie kształcenia, w tym form doskonalących(metodycznych i repertuarowych) dla kadry programowej choragwi, wspieranie kształcenia i doskonalenia ksdry programowej hufców,
  • wspieranie metodyczno-repertuarowe szefów referatów oraz kadry programowej chorągwi i hufców,
  • prowadzenie poradnictwa dla kadry z wykorzystaniem różnych form (strony internetowe, wydawwnictwa),
  • inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potzreby środowiska zuchowego,
  • inicjowanie działań programowych odpowiadających na potrzeby szerszych społecznośći,